ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณัฐ เขื่อนสุวรรณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nut Kuensuwan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ผลของปัจจุบัน หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 80 x 110ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Effect of the Present No. 1
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 80 x 110 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ผลของปัจจุบัน หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 68 x 85ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Effect of the Present No. 2
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 68 x 85 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.