ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณัฐ กาญจนทัต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nut Kanjanatut


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วาดเขียน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 37 x 53 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Drawing
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 37 x 53 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.