ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณันธา สดชื่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nunta Sodchuen


ผลงานศิลปิน


ชื่องาน : สภาวะการดำรงอยู่ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคและปากกา
ขนาด (ซม.) : 230x190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Status of Livelihood No.1
Date : -
Technique : Acrylic and Pen
SIZE (cm) : 230x190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.