ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นุชนาฏ ใจกล้า
เกิด :
9 มกราคม 2515
ที่อยู่ :
39/45 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร :
02-316-2538, 081-668-1519
การศึกษา :
ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2546 - ร่วมแสดงงานโครงงานศิลปะการถ่ายภาพวัฒนธรรมและประเพณีไทย ในประเทศไทย "เมืองไทยในมุมมองใหม่"
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2544 - ร่วมโครงการศิลปะการถ่ายภาพวัฒนธรรมและประเพณีไทย ในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรม สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ, DAAD ประเทศเยอรมัน และ AFAA ประเทศฝรั่งเศส
- นิทรรศการผลงานศิลปกรรม Thai Ponarama โดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตรกรรม ในโครงการ Rising Stars Project ครั้งที่ 1 ของภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2543 - ร่วมแสดงงานโครงการไทย
- อิตาเลียนอาร์ตสเปช 2000
2542 - ร่วมแสดงงานทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกลุ่มครูศิลปะและศิลปินเมืองเพชร
2539 - การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ คณะจิตรกรรมแระติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2538 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 10
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 7 ของบริษัทโตชิบา
2537 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
2536 - ร่วมแสดงงานจิตรกรรมทิวทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2545-44 - ได้รับทุน Scholarship for Artistic Improvement in fine art in Portugal จากสถาบัน Fundacao Oriente เป็นเวลา 1 ปี ณ ประเทศโปรตุเกส
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nuchnart Jaiklar
Born :
January 9, 1972


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่มีชื่อ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 320 x 720 x 45ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled No. 2
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : 320 x 720 x 45 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 220 x 500 x 90ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled No. 1
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : 220 x 500 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.