ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นรเศรษฐ ไวศยกุล
เกิด :
27 พฤษภาคม 2518
ที่อยู่ :
203/3/2 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ซ.11 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร :
038-511-460
การศึกษา :
- ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2540 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
2539 - แสดง Performance Art ในงานลาดกระบังนิทรรศ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
2538 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12
2537 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11
2536 - การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 5
รางวัล/เกียรติยศ :
2540 - รางวัลสนับสนุน การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14
- รางวัลเหรียญทองแดง สาขาภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Noraset Vaisayakul
Born :
May 27, 1975
Address :
203/3/2 Mahajakrapad road Soi 11, T. Namaung, A. Muang, Chachoengsao 24000
Solo Exhibition :
2007 - "Sorry" Interactive Installation art Exhibition
2005 - Rajata Art House, Bangkok, TH, “Animated Diary” Process documentary art project
2001 - Pranakom Bar & Gallery, Bangkok, TH, "Room" print installation
Selected Exhibitions :
2007 - ZKM 2007, New Asia Wave, Karlsruhe, Germany
2006 - 21st Asian International Art Exhibition (AIAE), Singapore
2005 - “La Fate 5” Art connection, new media video and sound installation exhibition, TH
Awards :
1997 - 14th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, Bangkok, TH, ‘Special Prize'
- 43rd National Exhibition of Art, Bangkok, TH, 'Bronze Medal Award, Graphic Art Section'


ผลงานศิลปิน


Title : 'Double Shoes
Date : 1999
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 30.5 x 47.0 cm.
COLLECTION : -
Title : Backpack
Date : 1999
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 56.5 x 38.0 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.