ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นพพร ดีเพ็ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nopporn Deepeng


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : รูปทรงที่สัมพันธ์กับจังหวะลีลาของดนตรี หมายเลข ๒
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ปั้นขี้เลื่อยสด
ขนาด : 30x100x120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Form and Music No.2
Date : -
Technique : Saw dust
Size : 30x100x120 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.