ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นพพงษ์ สัจจวิโส
ที่อยู่ :
248/28 ซ.พรพิพัฒน์ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Noppong Sujjawiso


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บรรยากาศของสีในความสลัว 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 130x150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : การสนทนาใต้แสงจันทร์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 100x180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : จิตรกรรมกระดาษ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2528
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 97x117 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.