ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นพฤทธิ์ มิ่งมงคลเมือง
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nopparit Mingmongkholmuang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความรู้สึกกับกระดาษ หมายเลข 2/2534
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2534
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 78 x 103ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Feeling and Paper No. 2/1991
Date : 1991
Technique : Mixed Technique
SIZE (cm) : 78 x 103 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.