ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นพรัตน์ เจ็กไธสง
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nopparat Jecthaisong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ตึงผิว 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หิน
ขนาด (ซม.) : 83x83 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Latex Wall Paint
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 83x83 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.