ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นพเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์
ที่อยู่ :
47 ซ.อินทามระ 9 ถ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Noppalerd Supat-Anake


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เรือ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Boat
Date : -
Technique : Plaster
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.