ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นพดล สังข์แก้ว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Noppadon Sungkaew


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความรู้สึกอันสงบ 90-B
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 75 x 85ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Feeling of Stillness 90-B
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 75 x 85 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.