ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นพดล โควิลาศ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Noppadon Kovilas


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อารมณ์กับความรู้สึกในธรรมชาติของชีวิต หมายเลย 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 78 x 90ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Emotion and feeling in the nature of my life No. 1
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 78 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.