ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นพเกล้า ศรีมาตย์กุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nophaklao Srimatyakun


ผลงานศิลปิน


Title : Balane : Body : Mind No. 1
Date : -
Technique : Color Woodcut
Size : 132x152 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.