ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (2489 - 2560)
เกิด :
16 ตุลาคม 2489
ที่อยู่ :
147/8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร :
0-2411-5073, 08-1849-5578
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/nonthivathn
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2549 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประกาศนียบัตร Dip. I.P.S.I.A.M. (Carrara) ประเทศอิตาลี
นิทรรศการเดี่ยว :
- นิทรรศการ One Man Show ประติมากรรม ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- แสดงประติมากรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินประมาณ 40 ครั้ง ภายในประเทศ
- แสดงประติมากรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินในต่างประเทศที่ประหเทศเดนมาร์ก สาธารณประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เวียดนาม
รางวัล/เกียรติยศ :
- ได้รับรางวัลที่ 2 เหรัยญเงิน 3 ครั้ง และรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง 2 ครั้ง ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 - 22 และ 24
- ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบและปั้นต้นแบบเหรียญพระมหาชนก เนื่องในวโรกาสพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50
- ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nonthivathn Chandhaphalin (1946 - 2017)
Born :
16th October 1946
Address :
147/8 Jaransanitwong 12, Wat Thaphra, Bangkokyai, Bangkok 10600
Tel :
02-411-5073
Website :
www.rama9art.org/nonthivathn
National Artist :
National Artist 2006, Visual Arts (Sculpture)
Education :
1965 - Certificate, Changsilp College, Silpakorn Department.
1970 - B.F.A. (Sculpture), Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.
1979 - M.F.A. (Sculpture), Silpakorn University.
1980 - Dip. I.P.S.I.A.M. (Carrara), Italy.
1987 - Observer Art in U.S.A.
Selected Exhibitions :
- About 40 Group Exhibitions
- Group Exhibition Denmark, Italy, China, Japan, Korea, U.S.A., Vietnam.
Awards :
1999 - Design coin of F.A.O., "Telefood", for for King Rama IX
2000 - Stone Carving on Occasion of 50 Years of Korea War by International Sculpture Friendship Association, on Behalf of Thai Sculptor, Pusan, Korea.


ผลงานศิลปิน


Title : Relationship
Date : 1974
Technique : Cement
SIZE (cm) : Height5 95 cm.
COLLECTION : -
Title : Meditation
Date : 1985
Technique : Plaster
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.