ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นนทศักดิ์ ปาณะศารทูล
เกิด :
27 กุมภาพันธ์ 2498
ที่อยู่ :
129 อินทามระ 44 สุทธิสาร กรุงเทพฯ
โทร :
02-277-6854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nontasak Panasaratool
Born :
February 27, 1955


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ตามยถากรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : คอลลาจ
ขนาด (ซม.) : 250 x 80ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Due to Fate
Date : -
Technique : Collage
SIZE (cm) : 250 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.