ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิยม ศิริรัตน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Niyom Sirirut


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ใบหน้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 82x52 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Face
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 82x52 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.