ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิวัฒน์ โกศล
เกิด :
9 ธันวาคม 2513
ที่อยู่ :
53/6 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ. แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร :
053-545-115, 08-9564-1569
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต คณะศิลปกรรม ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ.ปทุมธานี
นิทรรศการเดี่ยว :
- "ใต้ถุนเรือนไม้" กองดีห้องศิลป์ จ.เชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
- จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา โดย ธนาคารกสิกรไทย
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 48
- นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 9
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 18 - 25 โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- นิทรรศการศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (ฤิลลิป มอร์ริส)
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลชนะเลิศจิตรกรรมเหมือนจริง โดย ธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 24 โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- รางวัลดีเด่นจิตรกรรมต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง ครางที่ 25 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Niwat Kosal
Born :
December 9, 1970
Address :
536 Rajcha-Utis Rd., Maesod Sub-District , Maesod District, Tak Province 63110
Tel :
055-545-115, 081-7464084
Education :
- Hardsiew School, Sukhothai Province
- Muang Chaliang School, Sukhothai Province
- Rajmongkol Instiang of Technology, Payap Campus, Chiang Mai Province
- (B.A.) , Fac. Of Art, Rajmongkol Instiang of Technology, Patoomthani Province
Solo Exhibition :
2003 - Exhibition of Paintings "Under the House"
Awards :
1988 - Third price - Chiang Mai Rose Day's painting Contest
1991 - Second price - The 10th Lanna Group's Northrn Youth Art Contest
1993 - First price Thai Farmer Bank's Identical Fine Art Contest


ผลงานศิลปิน


Title : Gwuag/1
Date : 1998
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 140 x 200 cm.
COLLECTION : -
Title : Cosiness
Date : 2003
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 40 x 50 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.