ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิวัติ กองเพียร
เกิด :
2489
การศึกษา :
โรงเรียนเพาะช่าง
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Niwat Kongpien
Born :
1946


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.