ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิวัฒน์ ชูทวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Niwat Chootoun


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สงัด หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 180x280 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Silent No.1
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 180x280 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สงัด หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200x290 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sign of Emptiness No.2
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 200x290 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.