ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิติ วัตุยา
เกิด :
2487
การศึกษา :
ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ
2552 - ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ณ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
2551 - ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ
2549 - แสดงในงาน “Elegy to the Painting” ที่ Centers for Academic Resources
2548 - แสดงในงาน “Bliss of Solitude”ที่ Tonson Gallery, กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Niti Wattuya
Born :
1944
Solo Exhibition :
2008 -"The wealth of land and stream", Numthong Gallery, Bangkok
2006 - "Elegy to the Painting", The Art Center, 7th Floor, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
2004 - Ode to the Period's Difference, Tang Gallery, Bangkok, Thailand
2000 - Kwangju Biennale 2000 Man + Space, Kwangju, Korea


ผลงานศิลปิน


Title : Tree
Date : 1991
Technique : Drawing on paper
SIZE (cm) : 40 x 52 cm.
COLLECTION : -
Title : Gold Silver and Black
Date : 2000
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 80 x 100 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เจ้าพระยา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2523
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 117.4x147.6 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Title : Chao Phray River
Date : 1980
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 117.4x147.6 cm
COLLECTION : Bank of Thailand

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.