ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nithiphat Hoisangthong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : "ดินแดนที่ไร้เสียง, 2551"
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2551
เทคนิค : วาดเส้นบนกระดาษไข ภาพถ่ายวิดีทัศน์
ขนาด (ซม.) : จัดวาง
ผู้ครอบครอง : -
Title : "The Territory of Deaf, 2008"
Date : 2008
Technique : Installation (Drawing on Tough Paper, Photograph, Video)
SIZE (cm) : Dismension Variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.