ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิทัศน์ จันทนาการ
ที่อยู่ :
4/51 ซ.3 หมู่บ้านสหกรณ์ คลองกุ่ม บางกะปิ กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nithas Jantanakorn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อนิจจา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไม้, ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 31 X 38 X 124ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.