ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิตยา เอื้ออารีวรกุล
เกิด :
28 กรกฎาคม 2509
ที่อยู่ :
169/2 สตูดิโอช้าง ซ.มิตรอนันต์ ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
การศึกษา :
2532 :
ปริญญาตรี (ภาควิชาทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศการกลุ่ม :
2535 - หลากหลายในชีวิต แกลเลอรี่ 29 สมาคมฝรั่งเศส
2536 - หลายหน้า ร้าน เซเว่นซีส์
2537 - บทสนทนาคนเมือง ดิ อาร์ทคอร์เนอร์ โรงละครกรุงเทพฯ
2537 - มองสีขาวผ่านสีดำ สตูดิโอช้าง
2537 - สิบหกอารมณ์ สิบหกศิลปิน เซนต์มาร์ติน อาร์ท แกลลอรี่
2538 - ประเวณี - ประเพณี ศูนย์บ้านตึก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nitaya Ueareeworakul
Born :
July 28, 1966
Education :
1991 - B.F.A., Chulalongkorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
1990 - Art Exhibition, The Frame Studio
1990 - Busan Biennal Art Exhibition, Korea
1991 - 15 Artists, Sara Jane's Gallery, Bangkok
1992 - Variety in Life, The Gallery 29 Alliance Francaise, Bangkok


ผลงานศิลปิน


Title : Behavior Limited
Date : 1995
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 100 x 120 cm.
COLLECTION : -
Title : Being and Beyond
Date : 1999
Technique : Plastic bags and wire gauze
SIZE (cm) : 3 m. x 3 m. x 1.55 m.
COLLECTION : -
Title : Flowering Body
Date : 2008
Technique : Textile collage
SIZE (cm) : 115x150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.