ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิสภาดา พบสระบัว
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nispada Popsrabua


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การเดินทางของความรัก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิพม์หิน
ขนาด (ซม.) : 79 x 106ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The way of Love
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 79 x 106 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.