ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิสา ศิริแส
เกิด :
21 พฤศจิกายน 2521
โทร :
084-091-9932
การศึกษา :
- มหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอก ภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2554 - ร่วมแสดงงานกลุ่ม "ศัลยกรรม-หญิง-อ้วน-ซ่อมแซม-ฮวงจุ้ย-บันทึก-คนจร" ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
2548 - ร่วมแสดงผลงานกลุ่ม "Metamorphosis" ณ Hof Art Gallery
2547 - ร่วมแสดงผลงาน "Establish" ณ ปรีดีพนมยงค์ ทองหล่อ กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงผลงาน ณ ป้อมพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ
2546 - ร่วมแสดงผลงาน ณ ตึกศิลปกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ประเภทสื่อผสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nisa Sirisre


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ทวารกาย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 350 x 350ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Body Openings
Date : -
Technique : MIxed Media
SIZE (cm) : 350 x 350 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.