ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิรุตติ อรุณรัตน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nirut Arunrut


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โลกของเรา : ข้าพเจ้ากับเอิร์ธ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 240 x 240 x 100ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ห้องของหนู (น้องเอิร์ธ)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 300x280x240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My room (Earth' room)
Date : -
Technique : Etching and Monoprint on Plaster
SIZE (cm) : 300x280x240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.