ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nirot Jarungjitvittawat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่ย่อมแพ้ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 175 x 150ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Unyielding No. 2
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 175 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.