ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิรันดร์ สมัครการนา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nirand Samakkarnna


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : บางเวลา ผมชอบอยู่คนเดียว หมายเลข ๒
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : 22x27.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sometimes I Live Alone No.2
Date : -
Technique : Mezzotint
Size : 22x27.5 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.