ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิรมล เรืองสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Niramol Ruangsom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บรรยากาศในบ้านฉัน 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 100x115 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Atmoshere in my Home I
Date : -
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 100x115 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.