ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิพนธ์ ผริตะโกมล
เกิด :
1 กุมภาพันธ์ 2475
ที่อยู่ :
36/22 ซอยสุขนิรันด์ 1 พิบูลสงคราม 10 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี
การศึกษา :
2502 - ศบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2506-2508,2510,2532 - นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14-16,18
2532 - นิทรรศการผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการแสดงงาน ครบรอบ 100 ปี ท่านศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี หอศิลปแห่งชาติ
- นิทรรศการมหกรรมประจำปี เมืองคานส์ ฝรั่งเศส
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nipon Plitakomol


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วัดโพธิ์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Wat Pho
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : แจกันดอกไม้กับส้ม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 125x125 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.