ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
เกิด :
2 สิงหาคม 2505
การศึกษา :
- (ศบ. ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมของนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34, 32, 31, 29
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5, 4, 3, 2, 1
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2530, 2529, 2528
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 3, 2, 1
- การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ แสดงในประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ โปแลนด์
- การแสดงใน 2534 - 2533
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 1 จิตรกรรม ชีวิตกับสภาพแวดล้อม
- รางวัลเกียรตินิยมประเภททั่วไป การแสดงศิลปกรรมบาจาภายในประเทศ
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nipan Oranniwesna
Born :
August 2, 1962
Selected Exhibitions :
- 9th International Exhibition of Graphic Art, Frechen, West Germany
- Workshop of Asia Foreign Student in Japan, Kiyoharu Art colony, Yamanashi, Japan
- 1st Art Competition of Foreign Student in Japan, Tokyo, Japan
- International Triannale Competition of Print Osaka 1991, Osaka, Japan
- Art Exhibition of Asia Foreign Student in Japan, Yoshii Gallery, Tokyo, Japan
- 16th University Print Exhibition, Machida Print Museum, Tokyo, Japan
Awards :
- 2nd Prize, The 3rd Biennaial Exhibition of Print in Wakayama, Japan
- Honorable Mention Prize Winner 4th International Biennial Print Exhibit-1989 R.O.C., Taipei, Taiwan
- Excellent Prize 1st Art Competition of Foreign Student in Japan, Tokyo, Japan
- Purchase Prize, 16th University Print Exhibition, Tokyo, Japan


ผลงานศิลปิน


Title : Work 1192/2 (Human-Print-Handprinted)
Date : 1992
Technique : Etching
SIZE (cm) : 79 x 111 cm.
COLLECTION : -
Title : Work 1192/3 (Human-Print-Handprinted)
Date : 1992
Technique : Etching
SIZE (cm) : 79 x 111 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.