ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิกร ไชยโยธา
เกิด :
21 ธันวาคม 2496
ที่อยู่ :
บ้านศิลปไทย 300 ถนนพิพัทธ์สงเคราะห์3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
การศึกษา :
2518 - ป.ม.ช. โรงเรียนเพาะช่าง
2525 - ศ.ษ.บ. โรงเรียนเพาะช่าง
นิทรรศการกลุ่ม :
2522 - การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
2522 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4
2524 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27
2536 - นิทรรศการศิลปกรรมเชิงธรรมชาติใหม่ ศิลปกรรมร่วมสมัยสวิง 2536
2537 - นิทรรศการสร้างสารตำนานศิลป์ 20 ปี แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nikorn Chaiyotha


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความจริงในชีวิต มิติที่ 12
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ลายเส้น
ขนาด (ซม.) : 80 x 112ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Truth of Life: Twelth Dimension
Date : -
Technique : Drawing
SIZE (cm) : 80 x 112 cm.
COLLECTION : -
Title : Solitude
Date : 1991
Technique : Ink on Paper
SIZE (cm) : 37x55 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.