ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิแอ นิแต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Niair Nitae


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : มวลพลังแห่งศรัทธาในครอบครัวข้าพเจ้า
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ประกอบไม้และกระดาษอัด
ขนาด : 180x120x160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Power of Faithfulness in My Family
Date : -
Technique : Wood Carving
Size : 180x120x160 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.