ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณภงศ์ วงษ์วชิระ (พัฒนา ช่างแก้ว)
เกิด :
5 เมษายน 2512
ที่อยู่ :
27/1 หมู่ 11 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สุมทรปราการ 10130
โทร :
089-816-3920
การศึกษา :
- วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
- ศึกษาศิลปะกับ อ.ประเทือง เอมเจริญ และศึกษาศิลปะด้วยตนเอง
นิทรรศการเดี่ยว :
2549 - "วูบหนึ่งของความรู้สึก" ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
2552 - "จิตวิญญาณแห่งมหานคร" ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศการกลุ่ม :
2538 - "นามรูป" นิทรรศการศิลปะกลุ่มธรรมครั้งที่ 9 ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
2549 - "สบาย-สบาย" นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- ศิลปินรับเชิญ "กลุ่มเพียงตะวันครั้งที่ 6" เลียมแกลลอรี พัทยา ชลบุรี
2550 - "อัตลักษณ์แห่งจิตรกรรม ครั้งที่ 2" นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของ 8 ศิลปิน หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- "ศิลปะกับสังคม" นิทรรศการศิลปะ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ
- "สีสันตะวันออก" นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของ 3 ศิลปิน สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน-ไทย กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nhabhong Vongvajira (Pattana Changkaew)
Born :
April 5, 1969
Address :
27/1 Moo 11 Songkranong, Phapradang, Samutprakarn 10130
Tel :
0-2463-1291
Education :
1987 - Samutprakarn Technology College.
1992 - Art study with Mr.Pratuang Emjaroen and self study.
Solo Exhibition :
2006 - “Sensational Moment”, Library Burapha University,Chonburi
2009 - "Spirit of the Capital City", Art Exhibition,on April 27 - May 17, 2009 at Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok.
Selected Exhibitions :
1995 - "Name-Form", the 9th Dhama group Exhibition, River city shopping Complex, Bangkok.
1998 - "Conception", the 10th Dhama Group Exhibition, Panfah Gallery, Bangkok.
1999 - "Thale Noi Relations Art" Thale Noi Gallery, Phattalung.
- "Ethics Teacher of the Land" Buddhatasadhamakoshara Building, Rajabhat Institute Surat Thani.
2000 - "Peongtawan Group", Burapha University and Royal Garden Plaza, Chonburi.
- "Water-Colour", I paint group exhibition, Littel home art gallery, Bangkok.
2003 - "Virtue in the Mind", Dhama Group Exhibition, Patravadi Gallery, Bangkok.
2004 - "Nature of Painting", Contemporary art Gallery, Kanchanabury.
- "Joyful world", the 11th Dhama Group Exhibition, Jamjuree Art Gallery, Bangkok.
- "The Celebrations on the Auspicious Occasion of H.M. the Queen's 6th Cycle Birthday Anniversary", River city Shopping Complex, Bangkok.
2005 - "Dimention of Contemporary", Pridi Banomyong Institute, Bangkok.
- "The individual in paintings" Pohchang art Gallery, Bangkok.
2006 - "Sa-Bye Sa-Bye", Art Exhibition, Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok.
- “6th Art of Eastern Region” By the Peangtawan Group (Invited Artist) Liam’ Gallery, Pattaya and Presentation Room, Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University, Chonburi
- "Something" By Ben Ja Luk Group, The 4th Floor Exhibition Hall, Rivercity Shopping Complex, Bangkok.
2007 - "The 2nd individual in paintings", Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok
- "Oriental Differentiation" the Goethe-Institut, Bangkok.


ผลงานศิลปิน

Title : The Change of Seasons
Date : 2006
Technique : Acrylic on Canvas
SIZE (cm) : 27.5x38 cm.
COLLECTION : -
Title : Abstract-Nature No.1
Date : 2006
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 100x100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.