ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เนติกร ชินโย
เกิด :
8 ธันวาคม 2509
ที่อยู่ :
300/165 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร :
0-2920-7548, 08-9432-6988
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2535 - การแสดงศิลปกรรมทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ
2544 - การแสดงงาน "Ideals and Imagiantion" ณ Thavibu Gallery กรุงเทพฯ
2545 - "แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมไทย" ณ Brown eyes Gallery กรุงเทพฯ
2547 - การแสดงงาน "สานศิลป์ถิ่นอีสาน" กลุ่มจิตรกรไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ
2548 - การแสดงงาน "จิตภาพไทย" กลุ่ม Wheel ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2534 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงประเภทสิลปะร่วมสมัยจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 15 โดยธนาคารกรุงเทพ
2537 - รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมการประกวดจิตรกรรมแบบเหมือนจริง ของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 40
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Netikorn Chinyo


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เธอร้องไห้
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 190 x 230ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : She's Crying
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 190 x 230 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ปืนไฟ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 150 x 190ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Rifle
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 150 x 190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.