ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เนติ พิเคราะห์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Neti Phikroh


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลังความเคลื่อนไหวกับจินตนาการ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 120 x 240ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Power of Movement and Imagination No. 1
Date : -
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 120 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.