ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณัฐวุฒิ รังผึ้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Natthawoot Rangphung


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โลกสีหม่น
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 131 x 237ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Gloomy World
Date : -
Technique : Acrylic on Canvas
SIZE (cm) : 131 x 237 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : โรยอัฐฐิแม่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 146x195 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sprinkling Bone of Mother
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 146x195 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.