ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณัฐพล ม่วงเกลี้ยง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Natthapon Muangkliang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภายใต้ห้วงเวลาของความรู้สึกที่เคลื่อนไหว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 10 x 10 x 4.30ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dimension of Unstable Felling
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 10 x 10 x 4.30 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.