ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณัฐพล เซ็นสาส์น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nathapol Sensarn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ประตูนรก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปั้นไทยดำ
ขนาด (ซม.) : 240 x 120ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Hell's Gate
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 240 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.