ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นที อุตฤทธิ์
เกิด :
9 เมษายน 2513
การศึกษา :
2535 - ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2529-2534 - นิทรรศการศิลปร่วมสมัย โดยศิลปินรุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2531-2534 - นิทรรศการศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 3-6 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2534 - นิทรรศการ The 19th International Biennial of Graphic Art 1991 ยูโกสลาเวีย
2534 - นิทรรศกรรมภาพพิมพ์ร่วมสมัย โดยศิลปินรุ่นใหม่ หอศิลปแห่งชาติ
รางวัล/เกียรติยศ :
2533 - รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7
2534 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Natee Utarit
Born :
Born April 9,1970 Bangkok
Education :
1987 - College of Fine Art, Bangkok
1991 - B.A. Faculty of Painting,Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Live and and work in Bangkok
Solo Exhibition :
1994 - Anthropology, October 20 – November 15, 1994
- The Bangkok Playhouse, Bangkok
- Introduction and text by Somporn Rodboon
- Catalogue, 1994
1995 - Drawing and Water colors, February 20 – March 15, 1995
- British Council Gallery, Bangkok
- Brochure, 1995
1997 - Mother Figure, October 4 – 30, 1997
- Numthong Gallery, Bangkok
- Statement :
Freedom and experience by artist
- Brochure, 1997
1998 - Internal Landscape, October 10 – November 20, 1998
- Numthong Gallery, Bangkok
- Exhibition statement by artist
- Catalogue, 1998
1999 - Homage to Landscape Painting, December 4, 1999 – January 2, 2000
- Numthong Gallery, Bangkok
- Exhibition statement by artist
- Catalogue, 1999
2009 - Tales of Yesterday, Today and Tomorrow, October 24 – November 6, 2009
- Richard Koh Fine Art, Kuala Lumpur, Malaysia
- Text by Calvin Tan
- Exhibition statement by Artist
- Catalogue, 2009
Selected Exhibitions :
2007 - Diversity in print, Singapore Tyler Print Institute, Singapore Catalogue, 2007
- Thai Contemporary-Charm and Chasm, Tang Gallery, Beijing, China Catalogue, 2007
- Southeast Asian Contemporary Art, Soka Art Center, Beijing, China Catalogue, 2007
- Asian Art Now, Soka Contemporary Space, Taiwan Catalogue, 2007
2008 - Mapping Asia, The Special Project of CIGE 2008, Beijing, China Catalogue, 2008
- This is not a fairytale, Contemporary Thai Art Exhibition, Soka Art Center, Taipei, Taiwan Catalogue, 2008
- Traces of Siamese Smile/ Art, Faith, Politics and Love, Bangkok Art and Culture Center, Bangkok Catalogue, 2008
2010 - Clouds, Power of Asian Contemporary Art, Soka Art Center, 798, Beijing, China Catalogue, 2010


ผลงานศิลปิน


Title : Acrobat
Date : 1994
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 120 x 150 cm.
COLLECTION : -
Title : Internal Landcape / White
Date : 1998
Technique : Oil and collage on canvas
SIZE (cm) : 100 x 140 cm.
COLLECTION : -
Title : blue Knight
Date : 2009
Technique : oil on linen
SIZE (cm) : 240x200 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.