ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นที ทับทิมทอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Natee Tubtimtong


ผลงานศิลปิน


Title : The Memory Ship
Date : -
Technique : Fiberglass, Welding
SIZE (cm) : 180 x 210 x 155 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.