ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณัฐยา แย้มเดช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nataya Yamdet


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิธีแห่งการปกป้อง หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค : เชื่อมโลหะประกอบไม้
ขนาด (ซม.) : 100x200x190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Way of Protection No.1
Date : -
Technique : Welding, Wood craving
SIZE (cm) : 100x200x190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.