ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ
เกิด :
7 ตุลาคม 2509
ที่อยู่ :
677/5 ฃอยคลองสังเขป ถ.พิพิธ ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร :
038-274-326
การศึกษา :
- มัธยมปีที่ 5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
- ศึกษาศิลปะเบื้องต้นกับอาจารย์ชำนาญ ทองอุปการ และศึกษาศิลปะด้วยตัวเอง
นิทรรศการกลุ่ม :
2537 - ร่วมแสดงงานกับกลุ่มธรรมครั้งที่ 8 ชุด "พลังจินตนาการ" ณ. ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ.
2538 - ร่วมแสดงงานกับกลุ่มธรรมครั้งที่ 9 ชุด "นาม-รูป" ณ. ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ.
2539 - แสดงงานเดี่ยว ชุด "พลังศรัทธา" ณ. ชั้น 1 หอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
2540 - ร่วมแสดงศิลปกรรมชุด "บูรพากาญจนาภิเษก" ณ. ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ชลบุรี กรุงเทพฯ.
2541 - ร่วมแสดงงานกับกลุ่มธรรมครั้งที่ 10 ชุด "มโนภาพ" ณ. หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ.
2542 - ร่วมแสดงนิทรรศการ "ศิลปะสัมพันธ์ทะเลน้อย" ณ. หอศิลปะทะเลน้อย (ศูนย์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน) พัทลุง
2543 - แสดงงานเดี่ยวย้อนหลัง 10 ปี ชุด "ศรัทธาปสาทะ" ณ. ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Narupon Chutiwansopon
Born :
October 7, 1966
Address :
677/5 Soi yanphothong, Pipit road, Bankod, Muang, Chonburi. 20000
Tel :
038- 274-326, 086-827 - 8567
Education :
- Studies Basic in Fine Art study with Mr.Chamnan Thong-uppakarn and self-study.
Solo Exhibition :
2011 - "The Four Elements", Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok.
2009 - "Tavi-Pava", C.P. Seven Art Gallery, Bangkok"Faith'', 10 Years Retrospective Exhibition", Seri Center Shopping Complex, Bangkok.
Selected Exhibitions :
2010 - "Mercy of Love", Art Exhibition, TK Park, Central World Plaza, Bangkok.
2009 - "Oriental Differentiation 2nd", Chevron Gallery, ISB(International School Bangkok), Nonthaburi.


ผลงานศิลปิน


Title : The stone lintel No.4
Date : 1990
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 90 x 120 cm
COLLECTION : -
Title : My world
Date : 1992
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 70 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.