ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นฤพนธ์ บูรณะบัญญัติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Narupon Buranabunyat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โลกของฉันกับวันของไข่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม (พลาสติก, เหล็ก, เศษผ้า, ไม้)
ขนาด (ซม.) : กว้าง 150 x ยาว 150 x สูง 220 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Privacy with Day of Eggs
Date : -
Technique : Mixed Media (Plastic, Metal, Clothes, Wood)
SIZE (cm) : W. 150 x L. 150 x H. 220 ซม.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.