ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณรงค์วิทย์ คล้ายลี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Narongwit Klailee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความอิสระการดำรงอยู่ หมายเลข 9
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 85 x 135ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Living Free, No. 9
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 85 x 135 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความอิสระการดำรงอยู่ หมายเลข 10
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 85 x 135ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Living Free, No. 10
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 85 x 135 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.