ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณรงค์ศักดิ์ ธาดาบุษปะ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Narongsak Thadabudsapa


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สีหมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 250 x 150ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Color Number 1
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 250 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : แดง น้ำเงิน แดง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : อะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 160x230 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Red Blue Red
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 160x230 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.