ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณรงค์ศักดิ์ สาทิตานันท์
ที่อยู่ :
34/3 ถนนเพชรบุรี พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Narongsak Satitanon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พันธนาการลูกข่างหลังใยฝ้าย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 200 x 200 x 200ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tops behind the curtain
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : 200 x 200 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.