ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณรงค์ศักดิ์ มุ่งมิตร
ที่อยู่ :
- คณะจิตรกรรมประติมากรรและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Narongsak Moongmit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การดิ้นรนในธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 145 x 160ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ผลแห่งปัจจุบัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 150x200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.