ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นฤทธ์ธรณ์ เศรษฐ์คุณารัฐ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Naritthorn Sethakunarat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปลัดเปลือก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 43 x 114 x 261ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pick Out Skin
Date : -
Technique : Fiberglass
SIZE (cm) : 43 x 114 x 261 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.