ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นรินทร์ รัตนจันทร์
ที่อยู่ :
176 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ
การศึกษา :
- (ศม. ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2532 - สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 36, 35, 34, 31, 29, 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Narin Rattanachan
Selected Exhibitions :
- Small Graphic Forms, Pdand-Lodz'89


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โพยม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : คอนกรีนเสริมเหล็ก, เหล็กตะแกรง
ขนาด (ซม.) : 80 x 150ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Motionless Vehicle
Date : -
Technique : Concrete, mesh/grill
SIZE (cm) : 80 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ขอบฟ้าเปิด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.